MONDECOR EV EŞYALARI PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜYELİK AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

Bu  aydınlatma  metni,  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanununun  (“Kanun”)  10.  maddesi  ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri  sorumlusu  sıfatıyla,  aşağıda  bilgileri  bulunan  Mondecor  Ev  Eşyaları  Pazarlama  San.  Ve  Tic.  A.Ş. (“Mondecor”) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0622157389000001

Adresi: Mahmutbey Mahallesi İstoç 2416 . Sokak Aktem Plaza No:4 Kat Kapı No :50 Telefon: 2126590370   Fax:   E-mail: [email protected]

Mondecor site üyelik kaydına ait: Ad, soyad, e posta adresi, şifre, ödeme bilgileri; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/ hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi,    reklam/kampanya/promosyon    süreçlerinin                    yürütülmesi,                                 sözleşme                    süreçlerinin                                  yürütülmesi,

talep/şikayetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin  temini,  faaliyetlerinin  ilgili  mevzuata  veya  şirket  prosedürlerine  uyumlulaştırma  planlama  ve yönetimi amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki sebebine dayanarak fatura,  ödeme,  lojistik;  ,  açık  rızanın  alınması  hukuki  sebebine  dayanarak  sipariş,  tanıtım,  müşteri memnuniyeti  işlemlerinde,  sözlü,  yazılı  ya  da  elektronik  ortamda  elde  edilmekte,  tamamen  veya  kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Kanunun   İlgili   kişinin   hakları”nı   düzenleyen   11.   maddesi   kapsamındaki   taleplerinizi,   ayrıntısını www.decoroni.com  adresinde  bulunan  Mondecor  Kişisel  Verilerin  Korunması  ve  İşlenmesi  Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Mondecor’a ileterek yapılabilir.

Mondecor Ev Eşyaları Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda  açıklanan  tüm  hususlarda  tarafıma  gerekli  aydınlatma  yapıldığını,  Mondecor  Kişisel  Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı :......................................       T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih              :..../...../...........                         İmza

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                              Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi Adı Soyadı :......................................         T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih              :..../...../...........                         İmza

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Web sitemizde sunulan ve açıkça talep etmiş olduğunuz hizmetler için kesinlikle gerekli,birinci taraf oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için linke tıklayarak Çerez Aydınlatma Metnine ulaşabilirsiniz.